Skip to main content

Privacybeleid

Inleiding

 

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling hecht veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze diensten gebruikt, contact met ons opneemt of solliciteert via ons online sollicitatieformulier op LinkedIn of andere kanalen.

 

Wie zijn wij?

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V., onderdeel van de Kennis Marketing en Media Groep.
Bolderweg 2, 1332AT, Almere
036 – 53 00 211
info@metafoor.nl
www.metafoorro.nl

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten, toekomstige klanten, sollicitanten en iedereen die interesse toont in onze producten en diensten. Dit kan direct zijn door contact met ons op te nemen of indirect via openbare bronnen of andere partijen met uw toestemming.

 

Hoe wij aan uw persoonsgegevens komen

Wij ontvangen uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, gebruik maakt van onze diensten of uw gegevens achterlaat op onze website. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen uit openbare bronnen of van derden met uw toestemming.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Soort gegevens Voorbeelden Doel
Gegevens over wie u bent (Bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres Om contact met u op te nemen, een offerte/overeenkomst op te stellen, u te identificeren of producten/goederen bij u af te leveren.
Betaalgegevens Bankrekeningnummer Om betalingen aan en van u te realiseren, bijvoorbeeld voor een geleverde dienst of product.
Gegevens over het gebruik van onze website Cookies, IP-adres, browser- en apparaatgegevens Voor de veiligheid en verbetering van onze website.
Gegevens die wij van andere partijen ontvangen Gegevens van de Kamer van Koophandel, Binnenlands Bestuur Voor aanbiedingen of benadering door ons.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Correspondentie, e-mails, nieuwsberichten, sollicitaties Om uw vragen/verzoeken af te handelen/beantwoorden.
Gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken Factureringsgegevens Om aan wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte te voldoen.

Doeleinden van Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een contract: Indien u een contract met ons aangaat, gebruiken wij uw contactgegevens om het contract uit te voeren en voor facturering.
 • Beoordelen van uw geschiktheid voor functies: Voor sollicitatieprocedures.
 • Contact onderhouden: Voor het versturen van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor evenementen en seminars, en informatie die u heeft aangevraagd.
 • Verbetering van onze producten en diensten: Voor analyse van interactie- en gedragsgegevens om u relevante informatie te kunnen bieden.
 • Marketingactiviteiten: Voor gerichte marketingactiviteiten gebaseerd op uw voorkeuren en gedrag.

Geautomatiseerde besluitvorming

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Voor sollicitatiegegevens hanteren wij een bewaartermijn van [bijv. 6 maanden] na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft voor langere bewaring. In Nederland bewaren wij gegevens meestal 7 jaar na het einde van de overeenkomst of relatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Alleen geautoriseerde medewerkers of derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens indien dit nodig is voor hun werk.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Als wij uw gegevens doorgeven aan partijen buiten de EU, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen volgens de EU-standaarden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden uw voorkeuren. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Wij gebruiken Google Analytics voor anonieme statistieken om onze website te verbeteren.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen via de contactgegevens hieronder.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Contactgegevens

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V.
Bolderweg 2, 1332AT, Almere
036 – 53 00 211
info@metafoor.nl
www.metafoorro.nl

 

 

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website te raadplegen. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens of het contactformulier.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen aan je gegevens?

 Vul het formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

 

Adres
Bolderweg 2
1332 AT Almere

Telefoon: 036 – 5300211

E-mail: werkenbij@metafoor.nl

  Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

  U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
  (Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
  Grondexploitaties