Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Exploitatieplan Groot Rijnwijk – Groot Rijnwijk

By 1 september 2021januari 25th, 2023No Comments

Exploitatieplan Groot Rijnwijk – Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw. De opgave is hier een geheel nieuwe woonwijk te creëren met een diversiteit aan bouwhoogtes, volumes en woningprijscategorieën. Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan waren er diverse eigenaren in het gebied: een woningbouwcorporatie, de gemeente en enkele particulieren. De uitdaging voor Metafoor was om bij een globaal uit te werken bestemmingsplan een exploitatieplan op te stellen dat zou passen bij een beschikbaar stedenbouwkundige ontwerp.

Opdrachtgever aan het woord

“Vanuit Metafoor hebben Evert Jan van Baardewijk, Erik Linssen en Remco den Boeft, in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Arnhem, het exploitatieplan Groot Rijnwijk opgesteld. Vanaf de startbijeenkomst, het uitzetten van de taxatieopdracht omtrent de inbrengwaarde tot en met het beantwoorden van de zienswijzen op het exploitatieplan Groot Rijnwijk is Metafoor betrokken geweest. De projectinhoudelijke kennis van de gemeentelijke ambtenaren, de rekenkundige expertises van Erik Linssen en Remco den Boeft en de juridische expertise van Evert Jan van Baardewijk hebben tezamen geleid tot de vaststelling van het exploitatieplan Groot Rijnwijk.”

Bijzonderheden / Projectomschrijving

  • De locatie biedt ruimte aan circa 361 woningen (meest gestapeld), met aanvullende horeca en bedrijvigheid.
  • Groot Rijnwijk beslaat circa 3,8 hectare, dichtbij het stadscentrum van Arnhem en aan de Rijn.
  • Bijzonder is dat de grenzen van de geprojecteerde woonblokken voor een deel door de eigendomsgrenzen lopen. Dat stelt hoge eisen aan kaartmateriaal en wijze van de berekening van de exploitatiebijdragen.

Categorieën
Planeconomie

Klant
Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Locatie
Groot Rijnwijk

Jaartal
2018

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties