Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Monte Carlo Risicoanalyse – Gemeente Laarbeek

By 6 september 2021januari 25th, 2023No Comments

Monte Carlo Risicoanalyse – Gemeente Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft diverse projecten in ontwikkeling. De gezamenlijke boekwaarde van deze projecten bedraagt een aanzienlijk aandeel in de totale begroting van de gemeente. Uit een doorlichting van de financiën van de gemeente door bureau Berenschot en beoordeling van de accountant volgde het advies om de risico’s van de grondexploitaties beter in beeld te brengen. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het weerstandsvermogen een relatie met de risico’s dient te hebben. Een goede methode hiervoor is het uitvoeren van een Monte Carlo risicoanalyse.

Het doel van de opdracht was om voor vijf projecten elk afzonderlijk de Monte Carlo analyse van 2014 te actualiseren, ter onderbouwing van het risicoprofiel van de betreffende projecten. Deze onderbouwingen kunnen vervolgens door de gemeente worden gebruikt om de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) voor de grondexploitaties hierop af te stemmen. Deze opdracht is uitgevoerd door de planeconoom Rik Bousema.

Categorieën
Planeconomie

Klant
Gemeente Laarbeek

Locatie
Beek en Donk

Jaartal
2015

Adviseur
Rik Bousema

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties