Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Exploitatieplan Schuytgraaf – Schuytgraaf Arnhem

By 1 september 2021januari 25th, 2023No Comments

Exploitatieplan Schuytgraaf – Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de westkant van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.

Het stedenbouwkundig concept van Schuytgraaf gaat uit van het principe van dorpjes in de Betuwe, die ingebed zijn in het bestaande landschap. Al die buurtjes/velden samen vormen de wijk Schuytgraaf. Door de wijk loopt een robuuste hoofdgroenstructuur die bestaat uit water en groen en landschappelijke lijnen tussen de woonvelden. Ieder veld heeft zijn eigen karakter, dit is door verschillen in grootte, dichtheid, architectuur en inrichting van de openbare ruimte vormgegeven.

Sinds 2004 wordt volop gebouwd aan de wijk, waar naast woningbouw ook ruimte is voor diverse voorzieningen als scholen, horeca en het winkelcentrum Schuytgraaf. Naar verwachting zal in 2027 de laatste woning worden gerealiseerd en Schuytgraaf worden voltooid.

De uitdaging

De wettelijke verplichting voor het vaststellen van een exploitatieplan volgt uit de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008. Het gaat daarbij om de kosten die in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wro tot aan de gereedkoming van het exploitatieplangebied Schuytgraaf worden gemaakt. Omdat de planvorming voor de ontwikkeling van Schuytgraaf al sinds 1999 loopt, was de uitdaging met name gelegen in het schiften tussen kosten vóór en na 1 juli 2008 binnen het exploitatiegebied..

Sinds de 9 e herziening is daarnaast het exploitatieplan volgens een andere structuur opgezet. Hierbij is redactioneel veel aangepast. Dit is gedaan om diverse redenen: per eigenaar is het mogelijk gemaakt de (voorlopige) exploitatiebijdrage af te leiden, er is aansluiting gezocht bij andere exploitatieplannen van de gemeente Arnhem en er is gewerkt aan verbeteringen van de leesbaarheid in tekst en via kaartmateriaal.

Bijzonderheden / Projectomschrijving

Vanuit Metafoor zijn Evert Jan van Baardewijk, Erik Linssen en Remco den Boeft betrokken bij diverse herzieningen van het exploitatieplan Schuytgraaf. Bij de 9 de herziening van het Exploitatieplan Schuytgraaf is redactioneel veel aangepast. Van de exploitatie-opzet tot de regels is het exploitatieplan herijkt en voor interne (gemeentelijke) en externe gebruikers, gebruiksvriendelijker opgesteld. De projectinhoudelijke kennis van de gemeentelijke ambtenaren, de rekenkundige expertises van Erik Linssen en Remco den Boeft en de juridische expertise van Evert Jan van Baardewijk hebben tezamen geleid tot de jaarlijkse herzieningen van het exploitatieplan Schuytgraaf.

  • De locatie biedt ruimte aan circa 6.500 woningen, met bijbehorende voorzieningen.
  • Totale oppervlakte bestemmingsplan Schuytgraaf: circa 412 hectare.
  • Exploitatieplangebied Schuytgraaf: circa 257 hectare.

Onze adviseurs aan het woord

“De complexiteit van de diverse herzieningen van het exploitatieplan Schuytgraaf is door de adviseurs van Metafoor met zorgvuldigheid en gedegen deskundigheid opgepakt. De samenwerking tussen gemeente en de adviseurs van Metafoor heeft geresulteerd in een helder, gebruiksvriendelijk en leesbaar exploitatieplan.”

Jaco Kruit.

Categorieën
Planeconomie

Klant
Exploitatieplan Schuytgraaf

Locatie
Arhnem

Oppervlakte
257 hectare

Jaartal
2018

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties